Sale

Sale Management

sale

ปัจจุบันสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจ คือ การขาย ขายอย่างไรถึงจะสามารถอยู่รอดในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
เราให้ความสำคัญสูงสุดที่การขาย
Sale Management คือการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ การตั้งเป้า การทำตามเป้า
เราจะทำการวางระบบการขาย และการจัดการคอมมิชชั่นทางการขายให้กับพนักงานและพันธมิตร (Partner)
ของเราทุกคน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีแรงจูงใจในการสร้างบริการที่ดีให้กับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการของเรา

TOP

istanbul escort